Memoria Ethnologica este o revistă a C.J.C.P.C.T. Liviu Borlan Maramureş, publicată bianual începând din 2001. Revista publică cercetări originale şi recenzii de antropologie culturală şi socială (etnologie, lingvistică, medicină tradiţională) şi domenii de interferenţă.

Din anul 2010 revista utilizează procedura de verificare cu evaluatori.

 

Memoria Ethnologica is a magazine of The County Center for the Conservation and Promotion of Traditional Culture „Liviu Borlan” Maramureş, published biannually since 2001. The magazine publishes original research and reviews of cultural and social anthropology (ethnology, linguistics, traditional medicine) and interference domains.

Since 2010, the magazine has been using the review procedure with evaluators.

Frecvenţa apariţiei

Publicaţie bianuală ( cu numere duble care apar în lunile iulie respectiv decembrie ) – revista memoria ethnologica apare la Editura Ethnologica din Baia Mare, cuprinzând articole în următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană, ucraineană. Fiecare articol are rezumat si cuvinte cheie în limba engleză.

 

Frequency of occurrence

Published biannually (respectively in July and December), the magazine Memoria Ethnologica appears at the Ethnologica Publishing House in Baia Mare, containing articles in the following languages: Romanian, English, French, German, Italian, Ukrainian. Each article has a summary and keywords in English.

Memoria ethnologica

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Liviu Borlan Maramureş

ISSN 1582-8573

C.N.C.S.I.S cod 614, clasificată B+ ( 2010 ), clasificată C (2011)

indexată în BDI EBSCO (U.S.A.)

 

Memoria Ethnologica

 County Center for the Conservation and Promotion of Traditional Culture „Liviu Borlan” Maramureş

ISSN 1582-8573

C.N.C.S.I.S code 614, classified B+ (2010), classified C (2011)

Indexed in EBSCO BDI (U.S.A.)

Politica de confidentialitate

Redacţia

 • Corina Isabella CSISZAR – redactor şef
  C.J.C.P.C.T. Liviu Borlan Maramureș
 • Maria Mirela PODUȚ – secretar de redacție
  C.J.C.P.C.T. Liviu Borlan Maramureș
 • Delia SUIOGAN
  Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – CUNBM
 • Pamfil BILȚIU
 • NataliaLAZĂR
  Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – CUNBM
 • Traducerea textelor: Ella KIS-TOTH
 • Corectură: Corina Isabella CSISZAR şi Maria Mirela PODUȚ
 • Machetare: Marius MARIAN

 

Editorial Team 

 • Corina Isabella CSISZAR – Editor-in-Chief
  J.C.P.C.T. „Liviu Borlan” Maramureş
 • Maria Mirela PODUȚ – Editorial Secretary
  J.C.P.C.T. „Liviu Borlan” Maramureş
 • Delia SUIOGAN – Member
  Technical University of Cluj-Napoca – CUNBM
 • Pamfil BILȚIU- Member
 • Natalia LAZĂR – Member
  Technical University of Cluj-Napoca – CUNBM
 • Florin Vasile POP – Member
  Technical University of Cluj-Napoca – CUNBM

 

 • Translations:  Ella KIS-TOTH
 • Proofreading: Corina Isabella CSISZAR and Maria Mirela PODUȚ
 • Layout: Marius MARIAN

Modalitate de recenzare

Articolele ştiinţifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW în orb””

 • numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2
 • evaluatorul face o notă de observaţie pe un formular standard de observaţie
 • timpul de recenzareeste de 30 zile
 • autorii primesc de la recenzori unul din următoarele răspunsuri
  • articol acceptat
  • articol acceptat cu modificări
  • articol respins

Referenţii ştiinţifici vor urmări, la evaluarea manuscriselor:

 • actualitatea temei
 • originalitatea
 • respectarea instrucţiunilor pentru autori

Nerespectarea standardelor solicitate de revistă conduce la respingerea manuscriselor.

 

Review Methods

Scientific articles submitted for publication undergo a PEER-REVIEW process.

 • The articles are evaluated by 2 review members of the Editorial Board
 • Observation notes are taken on a standard observation form by the reviewers
 • The review period is 30 days
 • Authors receive one of the following responses from the reviewers:

Article accepted

Article accepted with changes

Article not accepted

During manuscripts evaluation, scientific reviewers will check:

 • If the paper is up-to-date
 • Originality
 • The authors respect the requirements

Failing to meet the standards of the magazine leads to the rejection of the article.