Norme Tehnice

I.

 • structura textului fără trimitere la pagină;
 • pagină A4;
 • textul de bază – font Times New Roman, corp 12,5; notele de subsol (footnote) – font Times New Roman, corp 10;
 • paragrafele se vor distinge prin indentarea primului rând, nu prin distanţare de paragraful anterior;
 • indentarea primului rând al paragrafului se va face cu tab, nu cu spaţii;
 • listele numerotate nu vor avea numerotare automată;
 • numerotarea titlurilor nu se va face automat, ci manual;
 • pentru citate se vor folosi ghilimele;
 • după ghilimelele şi parantezele de deschidere nu se introduce spaţiu; de asemenea, nu se introduce spaţiu înaintea celor de închidere;

Imagini, scheme:

 • imaginile nu vor fi introduse în document, ci vor fi predate editurii, se va marca locul unde va fi inserată imaginea („intră Imaginea x)”;
 • textele din interiorul schemelor vor fi predate şi într-un document separat, menţionându-se schema de care aparţin;

II.

 • Fiecare studiu va fi însoţit de un scurt rezumat în limba română și unul în limba engleză (aproximativ 14 – 15 rânduri) şi 5 – 8 cuvinte cheie.
 • Articolele/studiile se primesc până în data de 30 aprilie pentru numărul din iulie şi până în 30 septembrie pentru numărul din decembrie.

III.

Transmiterea către revista Memoria ethnologica a unui articol spre publicare, implică:

 • autorii îşi asumă responsabilitatea privind conţinutul
 • articolul nu a mai fost publicat şi nici nu va fi înaintat spre publicare altei reviste
 • dreptul de autor se transferă revistei Memoria ethnologica

Observaţie:

În revista Memoria ethnologica sunt publicate studii de înaltă calitate din domeniul etnologiei şi antropologiei. Lucrările propuse spre publicare pot fi de natură teoretică sau cercetări de teren.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This