Păcătoși și pedepse eterne. Iconografia Iadului în bisericile de lemn din comitatul Maramureș

Rezumat

 

Cercetarea de faţă analizează scenele Iadului incluse în compoziţiile Judecăţii de Apoi din regiunea vechiului comitat al Maramureşului. Aceste imagini – icoane pe lemn şi picturi parietale – au fost produse pentru bi- sericile de lemn din satele maramureşene, aparţinând comunităţilor de rit grec româneşti şi rutene. Intervalul temporal al cercetării de faţă este for- mat din perioada cuprinsă între secolul al XVII-lea şi prima parte a veacu- lui al XIX-lea. Datorită faptului că doctrina pedepselor veşnice are la bază ideea pă- catului, imaginile Iadului constituie o sursă extrem de valoroasă prin care se pot urmări valorile etice şi morale transmise de biserică prin intermediul discursului vizual. De aceea reprezentările maramureşene ale Iadului oferă informaţii importante cu privire la frecvenţa şi ierarhia păcatelor, dar şi la percepţiile asupra diferitelor păcate, manifestate în perioada celor peste două secole pe care le avem în vedere. Acest articol va recurge la o analiză desfăşurată pe mai multe planuri, acordând atenţie şi unor aspecte ale vieţii sociale, urmărind astfel să studieze în ce măsură scenele Iadului reflectă anumite realităţi locale, specifice lumii rurale. Una dintre trăsăturile esenţiale ale iconografiei maramureşene este ampla dezvoltare pe care spaţiul Iadului o cunoaşte în cadrul economiei compoziţiilor. Analiza cantitativă a păcatelor redate în cadrul acestor com- poziţii evidenţiază o diversitate impresionantă, fiind incluse nu mai puţin de 49 de reprezentări diferite de damnaţi. Cele mai frecvente figuri de damnaţi redate în cadrul compoziţiilor din Maramureş, sunt păcătoşii care se fac vinovaţi de curvie şi cei care dorm duminica. Ampla desfăşurare a Iadului, diversitatea impresionantă a damnaţilor şi uneori pedepsele vio- lente aplicate acestora demonstrează accentuarea funcţiei moralizatoare şi de disciplinare, cu care imaginile Judecăţii de Apoi din Maramureş au fost învestite.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Păcătoși și pedepse eterne. Iconografia Iadului în bisericile de lemn din comitatul Maramureș”